Prawo Karne - Adwokaci w Niemczech

Prawo karne i obrona w sprawach karnych w Kolonii i w Düsseldorfie

Polskojęzyczni prawnicy specjalizujący się w prawie karnym

 

 • Otrzymali Państwo nakaz karny?
 • Grozi on cofnięciem prawa jazdy?
 • Zostali Państwo oskarżeni przez policję?
 • Otrzymali Państwo akt oskarzenia?
 • Zostało wszczęte przeciw Państwu postępowanie?
 • Nie wiedzą Państwo jak wyrazić swoje stanowisko?
 • Grozi Państwu grzywna lub nawet więzienie?


Oskarżenie przez policję lub prokuraturę to sytuacja kryzysowa. Postępowanie dochodzeniowe nierzadko ingeruje w zycie prywatne oskarżonego, co rodzi wiele pytań:
Co wolno organom sledczym? Jakie sa moje prawa i obowiązki? Czy muszę odpowiadać na wezwanie sądowe? Czy muszę odpowiadać na pytania? Co mam zrobić, gdy członek mojej rodziny został aresztowany? Czy jako polski obywatel mam takie same prawa?

Szczególnie ważnym jest, by zachować spokój i zdrowy rozsędek. Jako oskarżeni, nie jesteście Państwo zdani na łaskę i niełaskę postępowania karnego. Macie Państwo ważne prawa!

Przede wszystkim, nie jesteście Państwo zobowiązani do obciążania siebie samych.

Zachowanie milczenia w sprawie domniemanego przestępstwa to główne prawo procesowe, z którego powinni Państwo bezwzględnie skorzystać!

Najważniejsza rada to:

Proszę milczeć! Nie mowić nic, nawet jezeli będa tego od Państwa żądali! Nalegać, by móc skontaktować się z prawnikiem!

Do czasu uzyskania profesjonalnej porady prawnej, nie powinni Państwo podejmować żadnych decyzji w sprawie. Mają Państwo prawo do obrońcy, począwszy od pierwszego przesłuchania, aż do zakończenia postępowania.

Ze strony wymiaru sprawiedliwości, postępowanie prowadzone jest przez doświadczonych ekspertów. Dlatego tez każdy, kto chce skutecznie bronić swoich praw, powinien zdać się na profesjonalną pomoc.

Mają Państwo prawo do dowolnego wyboru adwokata. Ta mozliwość obowiązuje rownież, gdy obrońca z urzędu zostanie Państwu uchylony.

Wracając do naszego polsko-języcznego zespołu prawników- nasz sekretariat jest rownież
polsko-języczny. Wszelkie dokumenty i korespondencję tłumaczymy dla Państwa na język polski.

Nasz zespół z powodzeniem przeprowadził szereg  postępowań karnych. Bronimy często w następujących sprawach:

 • uszczerbek na zdrowiu
 • rozbój
 • oszustwo
 • kradzież
 • wwóz i handel BTM
 • przestępstwa i wymuszenia drogowe (jazda po pijanemu, jazda bez prawa jazdy, ucieczka z miejsca wypadku)
 • zniewaga
 • wymuszenie

Bardzo często postępowanie karne wraz z pomocą naszych ekspertów, przybiera szczęsliwy obrót. W najlepszych przypadkach, juz na rozprawie głównej następuje umorzenie postępowania lub uniewinnienie. Nasi prawnicy stale dokształcają się w prawie karnym, dzięki czemu zapewniamy Państwu doskonałą ekspertyzę prawną.

Nie rezygnujcie Państwo z korzystania ze swoich praw!Jak najwcześniej bądzcie aktywni!

Tylko w ten sposób można uniknąć błędow, które pózniej staną się nieodwracalne.

Nasz zespół przykłada dużą wagę do indywidualnych konsultacji, a nad właściwą strategią i liną obrony, obradujemy wspólnie. Nasi prawnicy stoją do Państwa dyspozycji rownież jako obrońcy z urzędu. 

W ramach tej dziedziny prawa oferujemy Panstwu nastepujące usługi:

 • analiza aspektów wykroczenia i przestępstw
 • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego;
 • reprezentowanie powoda cywilnego w sprawach karnych;
 • reprezentowanie osób zatrzymanych
 • obronę we wszystkich rodzajach postępowań karnych (tj. w śledztwie, dochodzeniu, postępowaniu zwyczajnym, postępowaniu uproszczonym, postępowaniu przyspieszonym, postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym lub postępowaniu o wznowienie procesu), rownież na etapie postępowania wykonawczego (tj. w sprawach z wniosków o: odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie oraz zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności);
 • obronę w sprawach karnoskarbowych;
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, w szczególności w postaci sporządzania zażalenia    na postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa (lub dochodzenia) i reprezentacji w tym zakresie przed sądem
 • obrona i reprezentacja w sprawach karnych dot. posiadania, przemytu, produkcji, handlem narkotyków i środków odurzających oraz psychotropowych

 

Adwokaci BS LEGAL oferują poradę prawna w prawie karnym i reprezentację mandantów w języku niemieckim, polskim i angielskim w Kolonii, NRW i na całym terenie Niemiec.

W związku ze współpracą z polskimi prawnikami jesteśmy w stanie wspierać Państwa w kwestiach prawa polskiego i pytaniach transgranicznych.

Serdecznie zapraszamy do podjęcia z nami kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy.