Prawo Karne - Adwokaci w Niemczech

W ramach tej dziedziny prawa oferujemy Panstwu nastepujące usługi:

  • analiza aspektów wykroczenia i przestępstw
  • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego;
  • reprezentowanie powoda cywilnego w sprawach karnych;
  • reprezentowanie osób zatrzymanych
  • obronę we wszystkich rodzajach postępowań karnych (tj. w śledztwie, dochodzeniu, postępowaniu zwyczajnym, postępowaniu uproszczonym, postępowaniu przyspieszonym, postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym lub postępowaniu o wznowienie procesu), rownież na etapie postępowania wykonawczego (tj. w sprawach z wniosków o: odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie oraz zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności);
  • obronę w sprawach karnoskarbowych;
  • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, w szczególności w postaci sporządzania zażalenia    na postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa (lub dochodzenia) i reprezentacji w tym zakresie przed sądem
  • obrona i reprezentacja w sprawach karnych dot. posiadania, przemytu, produkcji, handlem narkotyków i środków odurzających oraz psychotropowych

 

Adwokaci BS LEGAL oferują poradę prawna w prawie karnym i reprezentację mandantów w języku niemieckim, polskim i angielskim w Kolonii, NRW i na całym terenie Niemiec.

W związku ze współpracą z polskimi prawnikami jesteśmy w stanie wspierać Państwa w kwestiach prawa polskiego i pytaniach transgranicznych.

Serdecznie zapraszamy do podjęcia z nami kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy.