Köln +49(0)221 94336530

Cechy dobrego adwokata

Pierwszym wyborem osoby, której dotyczy problem prawny jest wybór odpowiedniego adwokata. Rozpoznanie dobrego prawnika nie jest tak proste, jak mogłoby się to wydawać. Należy zwrócić uwagę nie tylko na to, jak bogate jest jego portfolio, ale także należy zwrócić uwagę na to, czy posiada on cechy, jakimi powinien odznaczać się każdy adwokat. Cechami tymi są: niezależność, dyskrecja i lojalność.

Niezależność

Adwokat w żadnym wypadku nie może podlegać poleceniom osoby trzeciej, niezależnie od tego, czy są to instytucje państwowe, przedsiębiorstwa, czy osoby prywatne. W obowiązującym systemie prawnym podlega on wyłącznie poleceniom swojego klienta. Każda inna próba wywarcia wpływu na adwokata jest nie do pogodzenia z naturą wykonywania jego zawodu.

Dyskrecja

Adwokaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym powzięli wiadomość w związku z prowadzeniem sprawy dla swojego klienta. Prawo gwarantuje im, że mogą zachować tą tajemnicę także przed sądem i w stosunku do innych instytucji państwowych. Tak zabezpieczony stosunek zaufania, jaki powstaje między adwokatem, a jego klientem pomaga temu drugiemu w przekazaniu adwokatowi wszystkich istotnych informacji bez obaw, że zostaną one wykorzystane później przeciwko niemu.

Lojalność

Najważniejszą zasadą, jaką powinien kierować się adwokat jest zasada lojalności względem swojego klienta. Adwokat powinien podjąć wszystkie przysługujące mu środki prawne, które służą obronie interesu jego klienta. W tym znaczeniu jest on świadczącym usługi. W przypadku jakichkolwiek konfliktów powinien on niezwłocznie poinformować o nich swojego klienta. Dzięki temu klientowi zostaje stworzona gwarancja, że reprezentujący go adwokat podejmie wszystkie środki prowadzące do korzystnego dla niego rozstrzygnięcia sprawy.

Co prawda istnieją zawody, które odznaczają się niektórymi z wyżej wymienionych cech. Oprócz zawodu adwokata nie istnieje jednak żadna inna profesja, która stanowiła by kombinację ich wszystkich podniesioną do rangi zasady wykonywania zawodu. Jedynie zawód niezależnego adwokata gwarantuje obywatelom nieograniczony dostęp do prawa.