Köln +49(0)221 94336530

Prawo Drogowe

Prawo Drogowe

Odszkodowanie za wypadek samochodowy na terenie Niemiec

W praktyce niestety często dochodzi do wypadków komunikacyjnych. Jeżeli zostaniemy z cudzej winy uwikłani w wypadek, warto wiedzieć jakie roszczenia nam przysługują.

W niemieckim prawie odszkodowawczym obowiązuje zasada przywrócenia do stanu poprzedniego, a więc do stanu jaki by istniał, gdyby do wypadku nie doszło. Poszkodowani mają stosunkowo dużo możliwości dochodzenia odszkodowania.

Do najważniejszych kosztów których zwrotu można się domagać należą:

 • Koszty opinii rzeczoznawcy

Jeśli doszło do wypadku komunikacyjnego spowodowanego lub zawinionego przez stronę przeciwną, poszkodowany może zlecić wydanie opinii o stanie pojazdu wybranemu rzeczoznawcy. Zwykle jest to konieczne do stwierdzenia wysokości szkody  majątkowej oraz wysokości kosztów naprawy pojazdu.

 • Koszty naprawy

Można dochodzić od strony przeciwnej  kosztów naprawy pojazdu oszacowanych przez rzeczoznawcę lub tych faktycznie poniesionych.

Należy pamiętać, że zwrot podatku VAT jest możliwy tylko wtedy, gdy moze zostac udowodniona jego ilosc.

 • Wartość odtworzenia (z potrąceniem wartości końcowej)

Takie roszczenie względem strony przeciwnej jest możliwe w przypadku tzw. szkody całkowitej.

 • Odszkodowanie za utratę korzyści

Takie odszkodowanie jest należne za czas, przez który poszkodowany nie mógł korzystać z pojazdu na skutek wypadku. W przypadku naprawy pojazdu, brany jest pod uwagę jej (szacowany) czas. Gdy występuje szkoda całkowita, decydujące znaczenie ma czas potrzebny na odtworzenie pojazdu. Alternatywnie można wystąpić z roszczeniem o zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego.

 • Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienia można dochodzić w wypadku, gdy w wyniku wypadku doszło do szkód na osobie. Jego wysokość ustalana jest indywidualnie, na tle konkretnego stanu faktycznego.

 • Szkody związane z niemożliwością prowadzenia gospodarstwa domowego

W konkretnych przypadkach może istnieć możliwość zadośćuczynienia za szkody powstałe przez to, że w wyniku wypadku całkowicie lub częściowo niemożliwe stało się prowadzenie gospodarstwa domowego.

 • Koszty leczenia

Możliwe jest dochodzenie odszkodowania za powypadkowe koszty leczenia.

 • Utrata zarobków

Strona przeciwna powinna zwrócić wysokość utraconych w wyniku wypadku zarobków

 • Koszty porady adwokackiej

Zwrotu kosztów obsługi adwokackiej można się domagać w przypadku, gdy wyłączną winę za spowodowanie wypadku ponosi strona przeciwna.

 • Inne koszty

Można się domagać również wyrównania dalszych kosztów, t.j:

- wyrejestrowania i zarejestrowania pojazdu

- holowania pojazdu

- demontażu i montażu urządzeń

- kosztu postojowego

- złomowania

oraz zryczałtowanych kosztów (Unkostenpauschale)

Na tle konkretnego stanu faktycznego możliwe są jeszcze dalsze roszczenia.

 

W ramach tej dziedziny prawa oferujemy Państwu następujące usługi:

 • kompleksowe porady i reprezentacja we wszystkich aspektach o ruchu drogowym,
 • doradztwo w zakresie skutecznej obrony w sprawach związanych z ruchem drogowym,
 • negocjacje i konstruowanie wniosków o umorzenie lub złagodzenie zarzutów obejmujących niebezpieczną jazdę, nieostrożną jazdę, przekroczenie dozwolonej prędkości, jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotykow, jazdę pomimo zakazu prowadzenia pojazdów, jazdę bez prawa jazdy i wiele innych punktowanych i niepunktowanych wykroczeń,
 • porady dotyczące odwołań

 

Adwokaci BS LEGAL oferują poradę prawna i reprezentację mandantów w języku niemieckim, polskim i angielskim w Kolonii, NRW i na całym terenie Niemiec.
W związku ze współpracą z polskimi prawnikami jesteśmy w stanie wspierać Państwa w kwestiach prawa polskiego i pytaniach transgranicznych.

Serdecznie zapraszamy do podjęcia z nami kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy.

Odebranie prawa jazdy

Odebranie pozwolenia na prowadzenie pojazdu Chętnie udzielimy Państwu porady w sytuacji gdy odebrano Państwu pozwolenie prowadzenia pojazdu lub prawo jazdy. Odebranie pozwolenia jest środkiem administracyjno-prawnym stosowanym przez urząd ruchu drogowego, a zarazem środkiem karnym dla zwiększenia bezpieczeństwa. Pociąga za sobą daleko idące skutki, których celem jest wpłynięcie na zmianę zachowania danej osoby. Różnica między odebraniem…

Czytaj więcej

Wypadek komunikacyjny w innym państwie należącym do UE

W przypadku wypadku, do którego doszło w innym państwie należącym do UE osoby zainteresowane zadają sobie wiele pytań, m.in. tych dotyczących sądu, do którego należy wnieść pozew czy prawa, według którego będzie regulowana szkoda. Możliwość wniesienia pozwu w miejscu zamieszkania Poszkodowany w wypadku samochodowym np. we Francji nie musi wnosić pozwu przeciw osobie, które spowodowała…

Czytaj więcej

Prawo karne drogowe

Prawo karne drogowe ma duże znaczenie praktyczne. Oprócz wykroczeń przeciwko przepisom prawa drogowego często dochodzi do naruszenia prawa karnego. Istnieje cały kodeks czynów zabronionych, które są związane z uczestnictwem w ruchu drogowym albo do których dochodzi w związku z użyciem pojazdu. W szczególności chodzi tu o: nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu w wypadku drogowym niedozwolone…

Czytaj więcej