Köln +49(0)221 94336530

Odebranie pozwolenia na prowadzenie pojazdu

Odebranie pozwolenia na prowadzenie pojazdu

Chętnie udzielimy Państwu porady w sytuacji gdy odebrano Państwu pozwolenie prowadzenia pojazdu lub prawo jazdy. Odebranie pozwolenia jest środkiem administracyjno-prawnym stosowanym przez urząd ruchu drogowego, a zarazem środkiem karnym dla zwiększenia bezpieczeństwa. Pociąga za sobą daleko idące skutki, których celem jest wpłynięcie na zmianę zachowania danej osoby.

Różnica między odebraniem pozwolenia na prowadzenie pojazdu a zakazem prowadzenia pojazdu.

O ile zakaz prowadzenia pojazdu jest wydawany na okres od jednego do trzech miesięcy, odebranie pozwolenia następuje na stałe. Odebranie pozwolenia oznacza więc, że dana osoba zupełnie traci możliwość kierowania pojazdem. Ponowne wydanie pozwolenia zajmuje wiele miesięcy.

Jak dochodzi do odebrania pozwolenia?

Do odebrania pozwolenia może dojść na różne sposoby. Policja przy kontroli drogowej, np. przy okazji prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości dojdzie do wniosku, że są spełnione przesłanki odebrania pozwolenia, może od razu na miejscu zająć lub zabezpieczyć pozwolenie.

Jeżeli jest duże prawdopodobieństwo, że oskarżonemu w toczącym się postępowaniu karnym zostanie odebrane pozwolenie prowadzenia pojazdu, sąd może zarządzić tymczasowy odbiór pozwolenia przez organy dochodzenia jeszcze przed wymierzeniem kary.

Jaka jest rola adwokata w tych sprawach?

Doświadczony adwokat może zapoznać się z aktami sprawy i sprawdzić, czy środki zostały podjęte zgodnie z prawem. Już na etapie dochodzenia można przedstawić zarzuty służące obronie przeciwko grożącemu odbiorowi pozwolenia.

Warto więc zwrócić się do adwokata jak najszybciej. Przykładowo jeśli kierowcy pojazdu zostanie odebrane pozwolenie bezpośrednio na miejscu kontroli pojazdu, powinien on możliwie szybko zasięgnąć porady adwokata. Pomożemy Państwu działać w takiej sytuacji.

Adwokaci BS LEGAL oferują poradę prawna w prawie karnym i reprezentację mandantów w języku niemieckim, polskim i angielskim w Kolonii, NRW i na całym terenie Niemiec.

W związku ze współpracą z polskimi prawnikami jesteśmy w stanie wspierać Państwa w kwestiach prawa polskiego i pytaniach transgranicznych.

Serdecznie zapraszamy do podjęcia z nami kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy.