Köln +49(0)221 94336530

Prawo karne drogowe

Prawo karne drogowe

Prawo karne drogowe ma duże znaczenie praktyczne. Oprócz wykroczeń przeciwko przepisom prawa drogowego często dochodzi do naruszenia prawa karnego. Istnieje cały kodeks czynów zabronionych, które są związane z uczestnictwem w ruchu drogowym albo do których dochodzi w związku z użyciem pojazdu. W szczególności chodzi tu o:

  • nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu w wypadku drogowym
  • niedozwolone oddalenie się z miejsca zdarzenia
  • uczestnictwo w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu
  • prowadzenie pojazdu bez pozwolenia
  • niebezpieczne zachowanie w ruchu drogowym

Sprawa karna drogowa często rozpoczyna się w momencie kontroli ruchu drogowego. W wielu wypadkach uczestnik ruchu drogowego składa doniesienie. Organy prowadzące dochodzenie założą akty sprawy, które zostaną zapełnione faktami a także subiektywnymi spostrzeżeniami urządników oraz zeznaniami świadków. Podejrzany zostanie poinformowany o postawionym mu zarzucie, do ktorego może się ustosunkować.

Adwokat ma prawo wglądu do akt dochodzenia (takie prawo nie przysługuje natomiast podejrzanemu). Przed wypowiedzeniem się w sprawie adwokat powinien najpierw wystąpić do prokuratury o wgląd w akta. Już samo prawo zapoznania się z aktami sprawy pokazuje, jak ważne jest możliwie jak najszybsze, jeszcze na etapie dochodzenia, zlecenie adwokatowi reprezentacji w sprawie z zakresu prawa karnego drogowego.

Adwokaci BS LEGAL oferują poradę prawna w prawie karnym i reprezentację mandantów w języku niemieckim, polskim i angielskim w Kolonii, NRW i na całym terenie Niemiec.

W związku ze współpracą z polskimi prawnikami jesteśmy w stanie wspierać Państwa w kwestiach prawa polskiego i pytaniach transgranicznych.

Serdecznie zapraszamy do podjęcia z nami kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy.