Köln +49(0)221 94336530

Prawo Pracy

Prawo Pracy - Adwokat w Niemczech

W ramach tej dziedziny prawa oferujemy Państwu następujące usługi:

 • przygotowania regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminu zakładowego funduszu   świadczeń socjalnych oraz innych zakładowych źródeł prawa pracy,
 • przygotowania umów o pracę, umów dla członków zarządu i kadry kierowniczej,
 • negocjacji i konstruowania umów o zakazie konkurencji,
 • wdrażania procedur związanych ze stosowaniem kar porządkowych, indywidualnej oraz wspólnej     odpowiedzialności materialnej pracowników,
 • wdrażania elastycznych form pracy,
 • zatrudnienia cudzoziemców na terenie Niemiec,
 • rozwiązywania stosunków pracy, w tym dokonywania zwolnień grupowych oraz restrukturyzacji zatrudnienia,
 • analizy aspektów prawa pracy przy transakcjach łączenia, nabywania lub podziału przedsiębiorstw,
 • wdrażania obowiązku informowania pracowników i prowadzenia konsultacji związkowych,
 • rozwiązywania sporów pracowniczych, w tym reprezentacji przed sądami pracy,
 • negocjacji porozumień zbiorowych, w tym układów zbiorowych pracy,
 • doradztwa na temat problematyki doskonalenia zawodowego pracowników

 

Adwokaci BS LEGAL oferują poradę prawna w prawie pracy i reprezentację mandantów w języku niemieckim, polskim i angielskim w Kolonii, NRW i na całym terenie Niemiec.
W związku ze współpracą z polskimi prawnikami jesteśmy w stanie wspierać Państwa w kwestiach prawa polskiego i pytaniach transgranicznych.

Serdecznie zapraszamy do podjęcia z nami kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy.