Köln +49(0)221 94336530

Koszty

Zasady rozliczeń. 

Istotne dla naszej Kancelarii jest aby wszystkie ustalenia finansowe były od samego początku jednoznaczne i zrozumiałe. 

Porada wstępna. 

Rozliczenie z Klientem w odniesieniu do porady wstępnej, zależy od rodzaju i charakteru sprawy oraz stopnia jej skomplikowania. Jeśli po konsultacji dochodzi do zawarcia umowy o późniejszej reprezentacji Klienta w Sądzie, wynagrodzenie za konsultację jest zaliczane na poczet wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.

Ustawa o Honorariach Adwokackich. 

W przypadku przyjęcia sprawy do prowadzenia, generalnie wysokość wynagrodzenia w Niemczech jest ustalana indywidualnie i określana według Ustawy o Honorariach Adwokackich- Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). Ustawa RVG dotyczy czynności adwokata w ramach pierwszej dorady prawnej, reprezentacji pozasądowej i czynności sądowych. Wysokość kosztów obliczana jest według wartości przedmiotu sporu. 

Honorarium. 

Ustalenie w tym przypadku wynagrodzenia Kancelarii jest dla Klienta najbardziej korzystne i przejrzyste, zwłaszcza, gdy wysoka jest wartość przedmiotu sporu a mały nakład pracy przy jego rozwiązaniu. Wynagrodzenie Kancelarii oparte jest o ustalone stawki godzinowe lub ustalone opłaty w formie ryczałtu. 

Prawna obsługa Firm. 

W odniesieniu do prawnej obsługi Firm, proponujemy miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, określone stałą kwotą i ustalone z góry. Zapewniamy bieżącą obsługę. 

Oferujemy wsparcie i doradztwo. Stawiamy na lojalność wobec Klienta. 

Zachęcamy do kontaktu.